O nas

PUH EkoPerfekt jest firmą działającą na polu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Działalność rozpoczęliśmy w roku 2005. W pierwszym okresie działalności firma zajmowała się opracowywaniem dokumentacji z zakresu ocen oddziaływania na środowisko oraz gospodarowania odpadami. Aktualnie oferujemy wykonanie pełnego pakietu pozwoleń z zakresu ochrony środowiska (raporty i prognozy ooś, operaty wodno prawne, pozwolenia zintegrowane, pozwolenia emisji do powietrza, wszystkie dokumentacje związane z odpadami, sprawozdania, opłaty za korzystanie ze środowiska, opracowania ekofizjograficzne), a także opracowania planistyczne

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „EkoPerfekt” prowadzi kompleksową obsługę:

 • PRZEDSIĘBIORSTW
 • SAMORZĄDÓW
 • KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Wykonujemy następujące  opracowania z zakresu ochrony środowiska: 

 • RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • KARTY INFORMACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • PRZEGLĄDY EKOLOGICZNE
 • POZWOLENIA  ZINTEGROWANE (IPPC)
 • POZWOLENIA WODNOPRAWNE
 • POZWOLENIA/ZEZWOLENIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
 • POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA

Ponadto wykonujemy usługi z zakresu badań przyrodniczych:

 • INWENTARYZACJE PRZYRODNICZE
 • INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE
 • NADZÓR PRZYRODNICZY
 • MONITORINGI ORNITOLOGICZNE I CHIROPTEROLOGICZNE
 • MONITORINGI PRZYRODNICZE POREALIZACYJNE

W ramach w/w procedur oferujemy:

 • dostosowanie do wymogów najlepszej dostępnej techniki (BAT),
 • opracowanie kompleksowych wniosków o wydanie pozwoleń,
 • doradztwo i nadzór w trakcie trwania procesu administracyjnego.
 • projekty zagospodarowania

Na potrzeby instytucji samorządowych wykonujemy:

 • programy ochrony środowiska,
 • raporty z realizacji programów ochrony środowiska
 • sprawozdania z planów gospodarki odpadami
 • inwentaryzacje oraz programy usuwania azbestu
 • opracowanie ekofizjograficzne
 • programy edukacji ekologicznej
 • projekty rekultywacji składowisk odpadów
 • przeglądy ekologiczne
 • raporty oddziaływania na środowisko dla inwestycji drogowych
 • inne z zakresu ochrony środowiska

Nasza firma posiada duże doświadczenie w kontaktach z gminami i powiatami.

Misją firmy jest osiąganie przez naszych Klientów europejskich standardów ekologicznych oraz rozwój technologiczny przyjazny środowisku