EkoPerfekt

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

O nas

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe EkoPerfekt jest firmą działającą na polu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Działalność rozpoczęliśmy w roku 2005. W pierwszym okresie działalności firma zajmowała się opracowywaniem dokumentacji z zakresu ocen oddziaływania na środowisko oraz...

soundwall_by_d_avid_vv-d3dlmfv

Laboratorium akustyczne

  Laboratorium Akustyczne w Naszej firmie powstało w 2011 r. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.   W ramach...

Inwentaryzacje_przyrodnicze

Inwentaryzacje przyrodnicze

W ramach inwentaryzacji przyrodniczych oferujemy: przygotowanie wniosków o wydanie zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną ekspertyzy przyrodnicze (ornitologiczne, chiropterologiczne,...

Monitoring_przyrodniczy

Monitoring przyrodniczy

W ramach monitoringu przyrodniczego oferujemy: screening ornitologiczny i chiroptreologiczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny na potrzeby inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej porealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny dla zrealizowanych farm wiatrowych monitoring przed- i po-realizacyjny...

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Nadzór przyrodniczy

W ramach nadzoru przyrodniczego oferujemy: na potrzeby wycinki drzew na potrzeby inwestycji liniowych na potrzeby (termo) modernizacji budynków KONTAKT: Telefon:  885 777 504 Paulina Winkiel – specjalista ds. ochrony przyrody p.winkiel@ekoperfekt.pl Cezary Marusiński –...

Monitoring Ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny

W ramach monitoringu oferujemy: opracowanie metodyki prac terenowych realizację badań terenowych ornitologicznych i chiropterologicznych ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na ptaki i nietoperze propozycje działań mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko analizy porealizacyjne...

Odnawialne żródła energii

Opracowania z obszaru odnawialnych źródeł energii

W ramach opracowań z obszaru odnawialnych źródeł energii oferujemy: wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z ustawowymi załącznikami raporty o oddziaływaniu na środowisko analizy akustyczne oraz analizy efektu migotania cienia przy użyciu...

ancient_forest_by_robinhalioua-d5qhc26

Doradztwo z zakresu ochrony środowiska

W ramach doradztwa z zakresu ochrony środowiska oferujemy: jednorazowe usługi doradcze, obejmujące kompleksowe rozwiązania z obszaru prawa ochrony środowiska stała usługa (umowa ryczałtowa) specjalisty ds. ochrony środowiska, Nasza oferta obejmuje prowadzenie bieżących spraw związanych...

halas

Ochrona przed hałasem

W ramach procedur ochrony przed hałasem oferujemy: analizy akustyczne oddziaływania przedsięwzięć zakładowych i drogowych monitoring porealizacyjny Ekspertyzy wykorzystuje się: dla wstępnego rozpoznania oddziaływania akustycznego planowanej inwestycji do raportów oddziaływania na środowisko do przeglądów ekologicznych...

pollen

Ochrona Powietrza

Pracownia analiz zanieczyszczeń do powietrza była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego. W ramach pracowni przygotowujemy kompletne dokumentacje: – wnioski o wydanie...

Water drop on a leaf with The Earth reflected inside. Earth picture from Nasa at http://earthobservatory.nasa.gov/

Przeglądy ekologiczne

W ramach procedur przeglądów ekologicznych oferujemy: wykonanie przeglądów ekologicznych wykonanie monitoringu środowiskowego opracowanie działań minimalizujących oddziaływanie na środowisko Procedurę i opracowania wykonujemy na bazie: Laboratorium Akustycznego posiadającego wdrożony System Zarządzania Jakością spełniający wymagania ISO/IEC17025...

wywoz-smieci

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami   Sprawy prowadzimy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, do momentu uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej.    Szczegółowy zakres usług: wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wnioski o uzyskanie zezwolenia w zakresie: przetwarzania (odzysku...