Monthly Archive: kwiecień 2015

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

O nas

Pracownia Analiz Środowiskowych EkoPerfekt Spółka z o.o. prowadzi działalność usługową w zakresie ochrony środowiska. Naszą ofertę kierujemy do: PRZEDSIĘBIORSTW SAMORZĄDÓW KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Realizacją projektów i analiz środowiskowych zajmuje się profesjonalny i doświadczony w branży...

Inwentaryzacje_przyrodnicze

Inwentaryzacje przyrodnicze

W ramach inwentaryzacji przyrodniczych oferujemy: ekspertyzy przyrodnicze (ornitologiczne, chiropterologiczne, dendrologiczne, entomologiczne, herpetologiczne, ichtiologiczne) przygotowanie wniosków o wydanie zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin...

Monitoring_przyrodniczy

Monitoring przyrodniczy

W ramach monitoringu przyrodniczego oferujemy: screening ornitologiczny i chiroptreologiczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny na potrzeby inwestycji z zakresu farm wiatrowych porealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny dla zrealizowanych farm wiatrowych monitoring przed- i po-realizacyjny dla...

Monitoring Ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny

W ramach monitoringu oferujemy: opracowanie metodyki prac terenowych realizację badań terenowych ornitologicznych i chiropterologicznych ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na ptaki i nietoperze propozycje działań mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko analizy porealizacyjne...

Odnawialne żródła energii

Opracowania z obszaru odnawialnych źródeł energii

W ramach opracowań z obszaru odnawialnych źródeł energii oferujemy: wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z ustawowymi załącznikami raporty oddziaływania na środowisko obsługa formalno-prawna w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych wstępna ocena terenu...

ancient_forest_by_robinhalioua-d5qhc26

Doradztwo z zakresu ochrony środowiska

W ramach doradztwa z zakresu ochrony środowiska oferujemy: jednorazowe usługi doradcze, obejmujące kompleksowe rozwiązania z obszaru prawa ochrony środowiska stała usługa (umowa ryczałtowa) specjalisty ds. ochrony środowiska, Nasza oferta obejmuje prowadzenie bieżących spraw związanych...

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Raport oddziaływania na środowisko

 W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia: bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia w szczególności na środowisko przyrodnicze, ludność oraz zdrowie i warunki życia ludzi, a także na zabytki,...

dokumenty

Dokumentacje (operaty) i wnioski do uzyskania pozwoleń

W ramach procedur pozwoleń zintegrowanych, gospodarki wodno ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza oferujemy: dostosowanie do wymogów najlepszej dostępnej techniki (BAT) opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń: – zintegrowanych, – na wytwarzanie odpadów, – na wprowadzanie...