Dokumentacje dotyczące gospodarki odpadami i wnioski do uzyskania zezwoleń

wywoz-smieci

Oferta w tym obszarze obejmuje sporządzanie:

  • projektów rekultywacji składowisk odpadów
  • pwniosków o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: zbierania, transportu, przetwarzania (odzysku i unieszkodliwiania odpadów),
  • pwniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej.

Oferujemy również szkolenia z zakresu gospodarki odpadami, w tym ewidencji oraz sprawozdawczości – ze szczegółowym zakresem świadczonych usług można zapoznać się w katalogu Doradztwo.

KONTAKT:
Telefon: 885 777 501

Joanna Malasińska – Specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
j.kolacinska@ekoperfekt.pl
Anna Frankiewicz – specjalista ds. inżynierii środowiska
a.frankiewicz@ekoperfekt.pl

Może Cię zainteresuje...