Dokumentacje (operaty) i wnioski do uzyskania pozwoleń

W ramach procedur pozwoleń zintegrowanych, gospodarki wodno ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza oferujemy:

 • dostosowanie do wymogów najlepszej dostępnej techniki (BAT)
 • opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń:
  – zintegrowanych,
  – na wytwarzanie odpadów,
  – na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych:
  – na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych,
  – na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  – na korzystanie z wód do celów energetycznych,
  – na wykonanie urządzeń wodnych
  – na piętrzenie wody podziemnej
 • doradztwo i nadzór w trakcie trwania procesu administracyjnego,
 • opracowanie projektów rekultywacji
 • projekty zagospodarowania

Opracowania wykonujemy na bazie:

 • przeprowadzonej inwentaryzacji zakładu
 • nowoczesnych narzędzi informatycznych oprogramowania do modelowania emisji

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!
tel. kom: 665 555 409 lub 785 187 276
e-mail: zapytaniaofertowe@ekoperfekt.pl