Dokumentacje (operaty) i wnioski do uzyskania pozwoleń

W ramach procedur pozwoleń zintegrowanych, gospodarki wodno ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza oferujemy:

 • dostosowanie do wymogów najlepszej dostępnej techniki (BAT)
 • opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń:
  – zintegrowanych,
  – na wytwarzanie odpadów,
  – na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych:
 • doradztwo i nadzór w trakcie trwania procesu administracyjnego,
 • opracowanie projektów rekultywacji

Opracowania wykonujemy na bazie:

 • przeprowadzonej inwentaryzacji zakładu
 • nowoczesnych narzędzi informatycznych oprogramowania do modelowania emisji

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!