Dokumentacje (operaty) i wnioski do uzyskania pozwoleń

dokumenty
W ramach procedur pozwoleń zintegrowanych, gospodarki wodno ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza oferujemy:

 • dostosowanie do wymogów najlepszej dostępnej techniki (BAT)
 • opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń:
  – zintegrowanych,
  – na wytwarzanie odpadów,
  – na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych:
  – na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych,
  – na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  – na korzystanie z wód do celów energetycznych,
  – na wykonanie urządzeń wodnych
  – na piętrzenie wody podziemnej
 • doradztwo i nadzór w trakcie trwania procesu administracyjnego,
 • opracowanie projektów rekultywacji
 • projekty zagospodarowaniaOpracowania wykonujemy na bazie:
 • przeprowadzonej inwentaryzacji zakładu
 • nowoczesnych narzędzi informatycznych oprogramowania do modelowania emisji

KONTAKT:

Telefon: 885 777 501

Joanna Malasińska – Specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
j.kolacinska@ekoperfekt.pl
Anna Rembielińska – specjalista ds. inżynierii środowiska
a.rembielinska@ekoperfekt.pl

Może Cię zainteresuje...