Doradztwo z zakresu ochrony środowiska

ancient_forest_by_robinhalioua-d5qhc26

W ramach doradztwa z zakresu ochrony środowiska oferujemy:

 • jednorazowe usługi doradcze, obejmujące kompleksowe rozwiązania z obszaru prawa ochrony środowiska
 • stała usługa (umowa ryczałtowa) specjalisty ds. ochrony środowiska,

Nasza oferta obejmuje prowadzenie bieżących spraw związanych z ochroną środowiska, takich jak:

 • cykliczne rozliczanie opłat oraz prowadzenie sprawozdawczości wraz z przekazaniem
  do odpowiednich urzędów,
 • prowadzenie ewidencji odpadami
 • doradztwo w kontaktach z urzędami
 • obecność podczas kontroli WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego i innych organów działających
  w zakresie ochrony środowiska
 • bieżący monitoring przepisów prawnych
 • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań wynikających z przepisów ochrony środowiska
 • aktualizacja pozwoleń
 • prowadzenie spraw do momentu uzyskania decyzji administracyjne
 • doradztwo w doborze podwykonawców usług ekologicznych
 • szkolenia z zakresu gospodarki odpadami

 

KONTAKT:

 

Telefon: 885 777 501

Joanna Malasińska – Specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
j.kolacinska@ekoperfekt.pl
Anna Rembielińska – specjalista ds. inżynierii środowiska
a.rembielinska@ekoperfekt.pl

Może Cię zainteresuje...