Inwentaryzacje przyrodnicze

Inwentaryzacje_przyrodnicze
W ramach inwentaryzacji przyrodniczych oferujemy:

  • przygotowanie wniosków o wydanie zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną
  • ekspertyzy przyrodnicze (ornitologiczne, chiropterologiczne, dendrologiczne, entomologiczne, herpetologiczne, ichtiologiczne)
  • ocena oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko przyrodnicze wraz z projektem działań minimalizujących i kompensujących
  • oceny oddziaływania na obszary NATURA2000
  • ocena ryzyka możliwości realizacji inwestycji wraz z określeniem potencjalnej skali zagrożenia
  • inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby termomodernizacji budynków
  • inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby budowy farm fotowoltaicznych

 

KONTAKT:

Telefon: 8885 777 504

Paulina Winkiel – specjalista ds. ochrony przyrody
p.winkiel@ekoperfekt.pl
Cezary Marusiński – biolog środowiskowy
c.marusinski@ekoperfekt.pl
Karolina Wiktorowicz – specjalista ds. ochrony przyrody
k.wiktorowicz@ekoperfekt.pl
Agnieszka Pycińska – specjalista ds. ochrony środowiska
a.janicka@ekoperfekt.pl
Maciej Kutyła – specjalista ds. ochrony przyrody
m.kutyla@ekoperfekt.pl
Irmina Kotecka – specjalista ds. ochrony przyrody
i.kotecka@ekoperfekt.pl

Może Cię zainteresuje...