Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny

Monitoring OrnitologicznyW ramach monitoringu oferujemy:

  • opracowanie metodyki prac terenowych
  • realizację badań terenowych ornitologicznych i chiropterologicznych
  • ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na ptaki i nietoperze
  • propozycje działań mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko
  • analizy porealizacyjne (wykonanie monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego) – wyszukiwania martwych i rannych zwierząt, pomiary akustyczne pracującej farmy wiatrowej wskazywanie działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływania
  • opinie ornitologiczne dla ocieplanych budynków z określeniem składu gatunkowego
    i ilościowego zasiedlających je ptaków oraz propozycje zaleceń ochronnych; nadzór ornitologiczny nad wykonywaniem zaleceń ochronnych

 

KONTAKT:

Telefon:  885 777 504

Paulina Winkiel – specjalista ds. ochrony przyrody
p.winkiel@ekoperfekt.pl
Cezary Marusiński – biolog środowiskowy
c.marusinski@ekoperfekt.pl
Karolina Wiktorowicz – specjalista ds. ochrony przyrody
k.wiktorowicz@ekoperfekt.pl
Agnieszka Pycińska – specjalista ds. ochrony środowiska
a.janicka@ekoperfekt.pl
Maciej Kutyła – specjalista ds. ochrony przyrody
m.kutyla@ekoperfekt.pl
Irmina Kotecka- specjalista ds. ochrony przyrody
i.kotecka@ekoperfekt.pl

Może Cię zainteresuje...