O nas

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Pracownia Analiz Środowiskowych EkoPerfekt Spółka z o.o. prowadzi działalność usługową w zakresie ochrony środowiska.

Naszą ofertę kierujemy do:

 • PRZEDSIĘBIORSTW
 • SAMORZĄDÓW
 • KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Realizacją projektów i analiz środowiskowych zajmuje się profesjonalny i doświadczony w branży ekologicznej, zespół specjalistów. 

Oferta obejmuje:

BADANIA PRZYRODNICZE:

 • INWENTARYZACJE PRZYRODNICZE TERENÓW INWESTYCYJNYCH
 • INWENTARYZACJE DRZEW I KRZEWÓW DO WYCINKI
 • NADZÓR PRZYRODNICZY
 • OPINIE DENDROLOGICZNE, ORNITOLOGICZNE, CHIROPTEROLOGICZNE
 • MONITORINGI PRZYRODNICZE PRZED I POREALIZACYJNE

KOMPLEKSOWE ANALIZY I DOKUMENTACJE DO UZYSKANIA:

 • DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 • DECYZJI O KIERUNKU REKULTYWACJI TERENÓW NIEKORZYSTNIE PRZEKSZTAŁCONYCH
 • POZWOLEŃ/ZEZWOLEŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
 • POZWOLEŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ
 • POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH

OBSŁUGĘ FIRM W ZAKRESIE:

 • SPRAWOZDAWCZOŚCI I NALICZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 • DORADZTWA W OBSZARZE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA

OPRACOWANIA DLA SAMORZĄDÓW 

 • PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA
 • PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
 • PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
 • INNE ZLECENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA