O nas

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe EkoPerfekt jest firmą działającą na polu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Działalność rozpoczęliśmy w roku 2005. W pierwszym okresie działalności firma zajmowała się opracowywaniem dokumentacji z zakresu ocen oddziaływania na środowisko oraz gospodarowania odpadami. Aktualnie oferujemy wykonanie pełnego pakietu pozwoleń z zakresu ochrony środowiska (raporty i prognozy ooś, operaty wodno prawne, pozwolenia zintegrowane, pozwolenia emisji do powietrza, wszystkie dokumentacje związane z odpadami, sprawozdania, opłaty za korzystanie ze środowiska, opracowania ekofizjograficzne), a także opracowania planistyczne.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „EkoPerfekt” prowadzi kompleksową obsługę:

 • PRZEDSIĘBIORSTW
 • SAMORZĄDÓW
 • KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Firma posiada wykwalifikowaną kadrę dbającą o rzetelność i jakość opracowań z zakresu:

 • OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • STARTEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • PRZEGLĄDÓW EKOLOGICZNYCH
 • POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH (IPPC)
 • GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ
 • GOSPODARKI ODPADAMI
 • OCHRONY POWIETRZA
 • OCHRONY PRZED HAŁASEM
 • INWENTARYZACJI PRZYRODNICZNEJ
 • NADZORÓW PRZYRODNICZYCH
 • MONITORINGÓW ORNITOLOGICZNYCH I CHIROPTEROLOGICZNYCH
 • MONITORINGÓW PRZYRODNICZYCH POREALIZACYJNYCH

W ramach w/w procedur oferujemy:

 • dostosowanie do wymogów najlepszej dostępnej techniki (BAT),
 • opracowanie kompleksowych wniosków o wydanie pozwoleń,
 • doradztwo i nadzór w trakcie trwania procesu administracyjnego.
 • projekty zagospodarowania

Na potrzeby instytucji samorządowych wykonujemy:

 • programy ochrony środowiska,
 • raporty z realizacji programów ochrony środowiska
 • sprawozdania z planów gospodarki odpadami
 • inwentaryzacje oraz programy usuwania azbestu
 • opracowanie ekofizjograficzne
 • programy edukacji ekologicznej
 • projekty rekultywacji składowisk odpadów
 • przeglądy ekologiczne
 • raporty oddziaływania na środowisko dla inwestycji drogowych
 • inne z zakresu ochrony środowiska

Nasza firma posiada duże doświadczenie w kontaktach z gminami i powiatami. Dotychczas współpracowaliśmy z samorządami z terenu m.in. województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, warmińsko – mazurskiego.

Misją firmy jest osiąganie przez naszych Klientów europejskich standardów ekologicznych oraz rozwój technologiczny przyjazny środowisku