Ochrona powietrza

Pracownia analizy zanieczyszczeń do powietrza była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

W ramach pracowni przygotowujemy kompletne dokumentacje:

– wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i / lub pyłów do powietrza z instalacji

– wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego

– zgłoszenia instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów i / lub pyłów do powietrza

– obliczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza w dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!
tel. kom: 665 55 54 09
e-mail: dyrektor@ekoperfekt.pl