Pomiary hałasu

Dokumenty do pobrania w formacie PDF:

Zakres akredytacji

Laboratorium świadczy usługi w zakresie:

 • pomiarów hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
 • pomiarów hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych i tramwajowych
 • pomiarów hałasu w środowisku pracy
 • analiz akustycznych i dotrzymywania standardów akustycznych przez zakłady przemysłowe, drogi i linie kolejowe oraz dopuszczalnych norm hałasu w środowisku pracy
 • pomiarów hałasu w postępowaniach odszkodowawczych i sądowych

Zgodnie z Ustawą z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności – Dz.U. 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późń. zm. laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1565.
Ponadto aby zapewnić najlepszą jakość usług w laboratorium, wdrożony został system zarządzania oparty o normę PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Laboratorium opiera swoją metodykę badań na normatywach prawnych:

 • Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń – Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542) z wyłączeniem punktu F
 • Referencyjna metodyka wykonywania okresowych pomiarów poziomu hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych – Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011, nr 140, poz. 824) z wyłączeniem punktu F
 • Referencyjna metodyka wykonywania pomiarów w środowisku pracy – Norma PN-EN ISO 9612:2011 „Akustyka – Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas – Metoda techniczna” – z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3 – punkt 10 i 11, oraz zgodnie z normą PN-N-01307:1994 „Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów”

Do zastosowania powyższej metodyki pomiarowej, laboratorium dysponuje wysokiej klasy urządzeniami pomiarowymi:

 • Miernikiemi poziomu dźwięku (wraz z przedwzmacniaczem i mikrofonem) o pierwszej klasie dokładności Svantek 955
 • Kalibratorem akustycznym- Svantek SV 30A
 • Statywem mającym możliwość zainstalowania mikrofonu na wysokości 4 metrów
 • Stacją meteorologiczną WH 2080
 • Rejestratorem dźwięku Zoom H1
 • Urządzeniem pozycjonującym GPS
 • Akumulatorem żelowym MW 6V 7.2 Ah

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!
tel. kom: 665 55 54 09
e-mail: dyrektor@ekoperfekt.pl