Opracowania z obszaru odnawialnych źródeł energii


W ramach opracowań z obszaru odnawialnych źródeł energii oferujemy:

  • wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z ustawowymi załącznikami
  • raporty o oddziaływaniu na środowisko
  • analizy akustyczne oraz analizy efektu migotania cienia przy użyciu programu WindPro
  • obsługa formalno-prawna w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych
  • wstępna ocena terenu pod kątem możliwości lokalizacji instalacji OZE wraz z oceną potencjalnych zagrożeń dla rozpatrywanej lokalizacji
  • udział w konsultacjach społecznych

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!
tel. kom: 665 555 409 lub 785 187 276
e-mail: zapytaniaofertowe@ekoperfekt.pl