Opracowania z obszaru odnawialnych źródeł energii

Odnawialne żródła energiiW ramach opracowań z obszaru odnawialnych źródeł energii oferujemy:

  • wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z ustawowymi załącznikami
  • raporty o oddziaływaniu na środowisko
  • analizy akustyczne oraz analizy efektu migotania cienia przy użyciu programu WindPro
  • obsługa formalno-prawna w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych
  • wstępna ocena terenu pod kątem możliwości lokalizacji instalacji OZE wraz z oceną potencjalnych zagrożeń dla rozpatrywanej lokalizacji
  • udział w konsultacjach społecznych

KONTAKT:
Telefon: 885 777 502

Katarzyna Dyniak – specjalista ds. inżynierii środowiska i farm wiatrowych
k.dyniak@ekoperfekt.pl
Emilia Maciejewska- specjalista ds. ochrony środowiska i farm wiatrowych
e.maciejewska@ekoperfekt.pl

Może Cię zainteresuje...