Opracowania z obszaru odnawialnych źródeł energii


W ramach opracowań z obszaru odnawialnych źródeł energii oferujemy:

  • wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z ustawowymi załącznikami
  • raporty oddziaływania na środowisko
  • obsługa formalno-prawna w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych
  • wstępna ocena terenu pod kątem możliwości lokalizacji instalacji OZE wraz z oceną potencjalnych zagrożeń dla rozpatrywanej lokalizacji
  • udział w konsultacjach społecznych

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!