Raporty o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
W ramach procedur związanych z procesem oceny oddziaływania na środowisko oferujemy:

 • wykonanie raportów oceny oddziaływania na środowisko
 • doradztwo i nadzór w trakcie trwania procesu administracyjnego (monitorowanie procesu, konsultacje społeczne, rozprawy administracyjne)
 • wykonanie kart informacyjnych przedsięwzięć
 • opracowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Procedurę i opracowania wykonujemy na bazie:

 • Laboratorium Akustycznego posiadającego wdrożony System Zarządzania Jakością spełniający wymagania ISO/IEC17025
 • nowoczesnych narzędzi informatycznych
 • oprogramowania do modelowania emisji
 • doświadczenia w wykonywaniu opracowań dla różnego rodzaju przedsięwzięć, jak np.:
  – zakłady gospodarowania odpadami, w tym instalacje związane z odzyskiem bądź unieszkodliwianiem odpadów
  – stacje demontażu pojazdów, warsztaty
  – zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  – zakłady stolarskie
  – malarnie, lakiernie
  – budynki inwentarskie (chlewnie, obory, kurniki)
  – ubojnie, zakłady przetwórstwa produktów zwierzęcych
  – zakłady produkcyjne, hale magazynowe
  – składowiska odpadów komunalnych i niebezpiecznych
  – wyrobiska odkrywkowe.

KONTAKT:
Telefon: 885 777 501

Paulina Kołodziejczyk – specjalista ds. inżynierii środowiska
p.kolodziejczyk@ekoperfekt.pl
Anna Rembielińska – specjalista ds. inżynierii środowiska
a.rembielinska@ekoperfekt.pl

Może Cię zainteresuje...