VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego

To cykliczne liczenie odbywające się co 10 lat na całym obszarze występowania tego gatunku w Europie i Afryce Północnej. W Polsce był prowadzony po raz szósty. Koordynatorem akcji wyszukiwania bocianich gniazd w skali krajowej była Grupa Badawcza Bociana Białego, a w skali regionalnej przedstawiciele różnych instytucji i organizacji pozarządowych związanych z ochroną przyrody. Zespół naszych pracowników zebrał dane z terenu czterech gmin powiatu piotrkowskiego o 61 gniazdach.